การสละสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561สละสิทธิ์การเข้าศึกษา
  • เข้าสู่ระบบสละสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
  • ตรวจสอบสถานะการสละสิทธิ์การเข้าศึกษา คลิกที่นี่

 

ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดในประกาศเรื่องการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ชัดเจน