ระบบ Portfolio

การรับเข้าโดยยื่นแฟ้มสะสมผลงานและความสามารถพิเศษ

ระบบ Portfolio รอบที่ 1/2 (รับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ)


ระยะเวลาการดำเนินการ

ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร (สมัครออนไลน์) ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2561
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
3 รับ Username และ Password เพื่อยืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 12 - 22 มีนาคม 2561
4 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561
5 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 30 มีนาคม 2561
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2561
7 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://info2018.mfu.ac.th/
(ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

 

ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ รอบที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา คลิกที่นี่

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ รอบที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา คลิกที่นี่

การรับสมัคร