ระบบ Portfolio

การรับเข้าโดยยื่นแฟ้มสะสมผลงานและความสามารถพิเศษ

ระบบ Portfolio รอบที่ 1/2 (โควตาพิเศษสำนักวิชา)


ระยะเวลาการดำเนินการ

ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - วันที่ 31 มกราคม 2561
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
3 รับ Username และ Password เพื่อยืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 12 - 22 มีนาคม 2561
4 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561
5 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 30 มีนาคม 2561
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 18 มิถุนายน 2561
7 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2561

 

การรับสมัคร รอบ 1/2 โควตาพิเศษสำนักวิชา
  • สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ (สำหรับผู้ที่ใช้เลข passport เท่านั้น)
  • ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกที่นี่
    (1. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ หลังจากชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ, 2. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารได้ หลังจากส่งไปแล้ว 5 วันทำการ)
  • รายชื่อผู้นำส่งเอกสารไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง/และรายชื่อผู้ที่ต้องติดต่อกลับ คลิกที่นี่