โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ


ระยะเวลาดำเนินการและการดำเนินการรับสมัคร (ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2561)
ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 15 มีนาคม 2561

2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 25 เมษายน 2561
3 รับ Username และ Password เพื่อยืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561
4 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561
5 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 18 มิถุนายน 2561
7 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2561

 

กลุ่มเป้าหมาย
สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครเอง) รายละเอียดการรับสมัครเป็นไปตามรายละเอียดประกาศรับสมัครของทางมหาวิทยาลัย
การรับสมัคร
  • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ อ่านประกาศรับสมัครคลิกที่นี่
  • สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
  • ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร คลิกที่นี่ (ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้หลังจากชำระเงินไปแล้ว 3 วันทำการ, ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารการสมัครได้ หลังจากนำส่งเอกสารไปแล้ว 5 วันทำการ)
  • รายชื่อผู้นำส่งเอกสารไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง รายชื่อผู้ที่ต้องติดต่อฝ่ายรับนักศึกษา คลิกที่นี่

ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดในประกาศให้ชัดเจน