รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ


ระยะเวลาดำเนินการและการดำเนินการรับสมัคร
ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 15 มีนาคม 2561

2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 25 เมษายน 2561
3 รับ Username และ Password เพื่อยืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561
4 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561
5 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 18 มิถุนายน 2561
7 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 18 - 24 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ http://info2018.mfu.ac.th/ (ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
กลุ่มเป้าหมาย
สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครเอง) รายละเอียดการรับสมัครเป็นไปตามรายละเอียดประกาศรับสมัครของทางมหาวิทยาลัย
ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ อ่านประกาศคลิกที่นี่
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ อ่านประกาศคลิกที่นี่
การรับสมัคร