รอบที่ 5 รับตรงอิสระ


ระยะเวลาการรับสมัคร
ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2561
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
3 สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

 

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนทั่วไป (ทั่วประเทศ)
ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ อ่านประกาศคลิกที่นี
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ อ่านประกาศคลิกที่นี
การรับสมัคร
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ คลิกที่นี่

MFU TCAS LINKS
รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 Admissions รอบที่ 5 รับตรงอิสระ