ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

!!!!!! แจ้งเพื่อทราบ !!!!!!

ฝ่ายรับนักศึกษาฯ จัดงานประชุมครูแนะแนว ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2558

หากมีข้อสงสัยในการสมัครเข้าเรียน หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร

โปรดติดต่ออีกครั้งในวันที่ 10 สิงหาคม 2558

 

 

การดำเนินการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ติดตามข่าวการรับสมัครประมาณเดือนมกราคม 2559

 

 
 

การดำเนินการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

การดำเนินการรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

การดำเนินการรับนักศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

เข้าสู่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th