โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 16 มกราคม 2560 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 15.00 น.

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 3 มีนาคม 2560
3
สอบคัดเลือก วันที่ 17 มีนาคม 2560
4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 24 มีนาคม 2560
5
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

วันที่ 24 มีนาคม - 7 เมษายน 2560

6 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 21 เมษายน 2560
ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบ ADMISSIONS

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 :
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 :
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 :
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา (ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา)
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 :
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

 

 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th