ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล

การดำเนินการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 :
ระบบรับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 2

***********************************************************************************************

รายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 2

***********************************************************************************************

รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558 : รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 2

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
โควตาพิเศษตามนโยบายการให้โอกาสทางการศึกษา

--------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
โควตาพิเศษตามนโยบายการให้โอกาสทางการศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558:
โควตาพิเศษตามนโยบายการให้โอกาสทางการศึกษา

 

 

Admissions

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบคัดเลือก ระบบ Admissions

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์การเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

การยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์   (Clearinghouse)

รายชื่อผู้ที่ต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์

 

 

การดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

(ปิดรับสมัคร)

ดูรายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ คลิกที่นี่

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม

 

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 16 มกราคม 2558
เวลา 15.00 น.

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 2 มีนาคม 2558
3
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 12 มีนาคม 2558
4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 27 มีนาคม 2558
5
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์
พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันที่ 3 เมษายน 2558
6
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 17 เมษายน 2558

 

 

การดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

(ปิดรับสมัคร)

ดูรายละเอียดการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตฯ คลิกที่นี่

ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ตอบรับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 1 ธันวาคม 2557 - วันที่ 16 มกราคม 2558
เวลา 15.00 น.

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 2 มีนาคม 2558
3
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 18 มีนาคม 2558
4
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 26 มีนาคม 2558
5
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา เดือนเมษายน 2558
6
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา เดือนเมษายน 2558

 

 


โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ คลิกที่นี่

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 - วันที่ 12 กันยายน 2557
เวลา 15.00 น.

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 3 ตุลาคม 2557
3
สอบข้อเขียน วันที่ 18 ตุลาคม 2557
4
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2557
5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
6
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 3 - 14 พฤศจิกายน 2557
7
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
8
รับ USERNAME และ PASSWORD
เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 24 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
9
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 28 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯแยกตามจังหวัด

กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์

สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี

 

 


รับตรงทั่วประเทศ

(ปิดรับสมัคร)

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบรับตรงทั่วประเทศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบรับตรงทั่วประเทศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบรับตรงทั่วประเทศ

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบรับตรงทั่วประเทศ

 

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
เวลา 15.00 น.

2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 22 ธันวาคม 2557
3
สอบข้อเขียน วันที่ 10 มกราคม 2558
4
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มกราคม 2558
5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

วันที่ 27 มกราคม 2558

6
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา

วันที่ 27 มกราคม - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

7
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
8
รับ USERNAME และ PASSWORD
เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 24 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
9
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 28 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 

 

โครงการรับนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการรับนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการรับนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1

มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการรับสมัคร

วันที่ 17 กันยายน - วันที่ 6 ตุลาคม 2557
2
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศแผนผังที่นั่งสอบ/ให้ผู้สมัครตรวจสอบแผนผัง
ที่นั่งสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
3
มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการสอบข้อเขียนวิชาหลัก
วันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2557
4
มหาวิทยาัลัยขอนแก่นประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียน (รายบุคคล)
วันที่ 5 มกราคม 2558
5
นักเรียนเลือกอันดับคณะ / สาขาวิชา
วันที่ 6 - 13 มกราคม 2558
6
มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 27 มกราคม 2558
7
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เท่านั้น
วันที่ 31 มกราคม 2558
8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
9
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 4 - 18 กุมภาพันธ์ 2558
10
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
11
รับ USERNAME และ PASSWORD
เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 24 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
12
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 28 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 

 

โครงการรับนักศึกษาใน14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาใน14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการรับนักศึกษาใน14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการรับนักศึกษาใน14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษา โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการรับสมัคร
วันที่ 25 สิงหาคม - วันที่ 3 กันยายน 2557
2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
วันที่ 1 ตุลาคม 2557
3
นักเรียนพิมพ์ใบแจ้งเลขที่สอบและสถานที่สอบ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการสอบข้อเขียน
วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557
5
มหาวิทยาัลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผลคะแนนสอบข้อเขียน
วันที่ 25 ธันวาคม 2557
6
นักเรียนเลือกคณะ/สาขาวิชา

วันที่ 26 ธันวาคม 2557 - วันที่ 5 มกราคม 2558

7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เท่านั้น
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558
9
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
10
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - วันที่ 13 มีนาคม 2558
11
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
วันที่ 20 มีนาคม 2558
12
รับ USERNAME และ PASSWORD
เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 24 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
13
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 28 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 

 

โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(การให้โควตานักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ปีการศึกษา 2558 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

กำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
(โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการรับนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่์ ดำเนินการรับสมัคร
ตามระเบียบการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 8 มกราคม 2558
3
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินการสอบ สัมภาษณ์
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น
วันที่ 24 มกราคม 2558
4
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
วันที่ 28 มกราคม 2558
5
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 28 มกราคม - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
6
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
7
รับ USERNAME และ PASSWORD
เพื่อยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 24 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
8
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
วันที่ 28 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 


 

โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้าน ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์
และกีฬา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

 

 

โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนวที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 7-8

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนวที่เข้าร่วม
โครงการสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 7-8

 

 

โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 : โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 : โครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

 

 
โควตาพิเศษสำนักวิชา

สำนักวิชาจีนวิทยา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาจีนวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาจีนวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาจีนวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา

 

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษเรียนดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิดรับสมัคร)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษเรียนดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษเรียนดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558:
ระบบโควตาพิเศษเรียนดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิดรับสมัคร)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558: ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิดรับสมัคร)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตนักอุตสาหกรรมเกษตร

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการผลิตนักอุตสาหกรรมเกษตร

 

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร
(ปิดรับสมัคร)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการรับนักศึกษา ผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558:
โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร (เพิ่มเติม)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร (ปิดรับสมัคร)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558: โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร

 

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมีประยุกต์ และวิศวกรวัสดุ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เคมีประยุกต์ และวิศวกรวัสดุ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปิดรับสมัคร)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 :
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เพิ่มเติม)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เพิ่มเติม)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม,
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม,
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม,
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปิดรับสมัคร)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 :
ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th