ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


ระยะเวลาดำเนินการและการดำเนินการรับสมัคร
ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
3 สอบคัดเลือก วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
4 ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 1 มิถุนายน 2561

 

การรับสมัคร