ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


ระยะเวลาดำเนินการและการดำเนินการรับสมัคร
ลำดับ การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี
1 รับสมัคร (สมัครออนไลน์) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
3 สอบคัดเลือก วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
4 ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 1 มิถุนายน 2561

 

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านประกาศคลิกที่นี่
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านประกาศคลิกที่นี่
การรับสมัคร
  • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านประกาศรับสมัครคลิกที่นี่ (ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดในประกาศให้ชัดเจน)
  • เอกสารแนบท้ายประกาศ คลิกที่นี่