ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

การดำเนินการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ติดตามข่าวการรับสมัครประมาณเดือนมกราคม 2559

 

 
 

การดำเนินการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

การดำเนินการรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

การดำเนินการรับนักศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

เข้าสู่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร 0-5391-6375
Email : admission@mfu.ac.th